U bent hier

Over KING

De kracht van informatie

In onze huidige maatschappij worden we bijna overal en voortdurend gevoed met informatie. Op het gebied van informatie zijn we alleseters geworden. Maar een informatiemaatschappij is iets anders dan een goed geïnformeerde maatschappij. Meestal nemen we informatie tot ons die vooral vult. Soms consumeren we informatie die ons sterkt, die de basis vormt voor beslissingen en ons daadkrachtig maakt. Informatie waarmee we verder komen in het leven.

Bij belangrijke beslissingen op het gebied van wonen, werken, sociale zekerheid, onderwijs en gezondheid zoeken burgers en bedrijven naar de juiste informatie. Nu zij hun zaken steeds meer  zelf gaan regelen en de Rijksoverheid zich terugtrekt, groeit de aandacht van gemeenten voor goed informatiemanagement. Het is belangrijk over deze onderwerpen betrouwbaar, gericht en waar mogelijk proactief te kunnen informeren.

Informatiemanagement als prioriteit van gemeenten

Door interactie, zo individueel mogelijk, over elk onderwerp dat zowel gemeenten als burgers en bedrijven raakt, kan de gemeente als meest nabije overheid nog dichterbij komen. Door een luisterend oor te bieden. Mee te denken. Helderheid te scheppen, inzicht te geven, te inspireren. Op een manier die getuigt van kennis van en begrip voor de situatie van burgers of bedrijven. Kortom: door informatiemanagement te zien als prioriteit en te beschikken over up-to-date informatie om die vervolgens transparant en op persoonlijke schaal te ontsluiten. Enerzijds betekent dat misschien een verzwaring van de taken van gemeenten. Anderzijds is het voor hen een kans toegevoegde waarde en betekenis voor de samenleving te tonen en te versterken.

Juiste sturingsinformatie

Daarnaast is het voor gemeenten van belang te beschikken over de juiste sturingsinformatie. Wat wil en moet een gemeente weten om beleid te kunnen maken en te kunnen sturen? Hoeveel kennis over burgers en bedrijven moet en mag een gemeente hebben? Welke informatiestromen kunnen (of moeten) worden gekoppeld en verrijkt om gemeenten nieuwe inzichten te verschaffen?

Voedsel van de vooruitgang

De juiste informatie, up-to-date en gericht, is voor burgers, bedrijven en gemeenten het voedsel van de vooruitgang. Nu en in de toekomst. Voor gemeenten is het, in onze snel veranderende maatschappij, essentieel te beschikken over een toekomstgerichte visie op informatiemanagement. Een visie die elk onderwerp waarmee ze zich bezighouden raakt. Een visie die gemeenten helpt bij het bepalen en versterken van hun rol in de toekomst. Tegelijkertijd werkt het om nieuwe technologie en systemen in te zetten die informatie effectiever vergaren en delen. Technologie die de veiligheid van gegevens en de privacy van burgers waarborgt. Betrouwbare systemen die hun waarde bij anderen hebben bewezen.

KING als partner van gemeenten

Als gemeente is het goed een partner te hebben op het gebied van informatie. Een partner met kennis, die bijdraagt aan visievorming en u helpt uw informatiemanagement op orde te krijgen. Daar worden gemeenten sterker van. Net als burgers en bedrijven. De kracht van informatie.

YouTube: 'De kracht van informatie'

Congres Digitale Agenda 2020 - Samen Organiseren

De Digitale Agenda 2020 vraagt van gemeenten een heldere toekomstvisie en een concreet stappenplan daar naar toe. 

Op 5 april 2017 organiseert VNG/KING het Congres Digitale Agenda 2020.