U bent hier

>

Informatiebeveiliging en Privacy

Een betrouwbare en veilige informatievoorziening is essentieel voor gemeenten. Door de toenemende digitalisering wordt zorgvuldig omgaan met de gegevens van burgers en organisaties steeds belangrijker. De informatiebeveiligingsdienst (IBD) ondersteunt gemeenten bij preventie, detectie, coördinatie en kennisdeling op het gebied van informatiebeveiliging.

Gemeenten moeten daarnaast de privacy van hun inwoners beschermen. De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verscherpt de eisen waaraan verwerkingen van persoonsgegevens moeten voldoen. KING biedt daarom een integraal ondersteuningsaanbod op het thema privacy. In nauwe afstemming met gemeenten, de Informatiebeveiligingsdienst en privacy-experts ontwikkelt KING daarvoor een set  handreikingen en factsheets.

Projecten en producten

Agenda Informatiebeveiliging en Privacy

Digitale Agenda 2020: Roadmap

Welke wettelijke, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen komen op uw gemeente af?

Bekijk het in de Roadmap.