U bent hier

>

Stuurinformatie

Stuurinformatie geeft gemeenten inzicht in de lokale stand van zaken op verschillende beleidsterreinen, van werk en inkomen tot openbare orde en veiligheid. Die informatie kunnen zij gebruiken voor het ontwikkelen of verbeteren van beleid of om resultaten met andere gemeenten te vergelijken. Maar ook voor onderzoek, agendavorming, besluitvorming en het afleggen van verantwoording aan de raad of het college. KING biedt op een overzichtelijke manier stuurinformatie over tal van onderwerpen, bijvoorbeeld via waarstaatjegemeente.nl. Daarnaast ondersteunt KING gemeenten bij het toepassen van big data analytics en data science.

Projecten en producten

 

Digitale Agenda 2020: Roadmap

Welke wettelijke, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen komen op uw gemeente af?

Bekijk het in de Roadmap.