U bent hier

Over KING

Jaarverslag 2016

2016 was voor KING een belangrijk jaar. Het programma Digitale Agenda 2020 van de VNG, waarvan de uitvoering voor een groot deel aan ons is toevertrouwd, werd doorontwikkeld. Daarnaast is veel werk verzet voor andere nieuwe projecten, waaronder de Omgevingswet, en vroegen belangrijke ontwikkelingen in ons reguliere werk op het terrein van standaardisatie en sturingsinformatie, zoals datagedreven sturen, veel van onze aandacht. Met de fikse uitbreiding van ons werkpakket groeide ook ons medewerkersbestand. Voor 2017 voorzien we een verdere groei van onze werkzaamheden. Deze ontwikkelingen maakten dat de indeling van onze organisatie met twee unitmanagers en enkele programmamanagers niet langer voldeed. De noodzaak diende zich aan onze organisatie op een andere wijze te organiseren en aan te sturen. Momenteel zitten we middenin dat veranderingsproces en kunnen voorzichtig de eerste conclusies worden getrokken. 

Bekijk wat KING in 2016 heeft gedaan in het Jaarverslag 2016 (pdf, 2,74 mb).

Digitale Agenda 2020: Roadmap

Welke wettelijke, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen komen op uw gemeente af?

Bekijk het in de Roadmap.