De kracht van informatie

Nieuwe Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

Op 5 juli 2016 is de nieuwe Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein gepubliceerd op Waarstaatjegemeente.nl.

Aan deze nieuwe monitor is informatie over kosten Wmo en Jeugd toegevoegd.