U bent hier

Colofon

Deze site wordt ontwikkeld door het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING).

KING is een onderdeel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Adresgegevens KING:
Postadres: Postbus 30435, 2500 GK Den Haag
Bezoekadres: Nassaulaan 12, 2514 JS Den Haag
Telefoon: 070 373 8017
Fax: 070 363 5682
E-mail: info@kinggemeenten.nl

Vormgeving en techniek is gerealiseerd door ICATT interactive media.

Congres Digitale Agenda 2020 - Samen Organiseren

De Digitale Agenda 2020 vraagt van gemeenten een heldere toekomstvisie en een concreet stappenplan daar naar toe. 

Op 5 april 2017 organiseert VNG/KING het Congres Digitale Agenda 2020 - Samen Organiseren.