De kracht van informatie

Congres Digitale Agenda 2020, de stap naar de toekomst is nu!

De Digitale Agenda 2020 vraagt van gemeenten een heldere toekomstvisie en een concreet stappenplan daar naar toe. 

Op 5 april 2017 organiseert VNG/KING het Congres Digitale Agenda 2020.