De kracht van informatie

KING in het kort

Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) ondersteunt gemeenten bij hun informatievoorziening. Met als doel het optimaliseren van de dienstverlening van gemeenten aan hun inwoners en ondernemers. Diezelfde gemeenten fungeren daarbij als opdrachtgever en partner van KING.

Digitale Agenda 2020: Roadmap

Welke wettelijke, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen komen op uw gemeente af?

Bekijk het in de Roadmap.