U bent hier

Over KING

De kracht van informatie

We leven in een informatiesamenleving. Bij belangrijke beslissingen zoeken burgers en bedrijven naar de juiste informatie. Zij regelen hun zaken steeds meer zelf, ook omdat de rijksoverheid zich terugtrekt. Daarnaast is in de lokale democratie de verhouding tussen lokale overheid en inwoners en ondernemers veranderd van een verticale naar een steeds meer gelijkwaardige.

Het is belangrijk inwoners en ondernemers betrouwbaar, gericht en veilig te informeren; informatie is immers de grondstof voor dienstverlening. Door interactie over elk onderwerp dat gemeenten, inwoners en bedrijven raakt, kan de gemeente bovendien mensen helpen te participeren in de samenleving. Want met informatie tonen gemeenten hun waarde en betekenis voor de samenleving. Een informatiemaatschappij is iets anders dan een goed geïnformeerde maatschappij.

Wat is KING

Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten is opgericht in 2009 door de VNG om gemeenten te ondersteunen bij het verbeteren van hun informatievoorziening, om zo de dienstverlening aan inwoners en ondernemers te optimaliseren. KING doet dit door gemeenten te ondersteunen bij het leren van elkaar, maar ook door waar mogelijk hun werkzaamheden te standaardiseren. KING ondersteunt gemeenten bij informatiemanagement en de implementatie daarvan, ondersteunt nieuwe dienstverleningsconcepten en de beveiliging van informatie. KING volgt trends en ontwikkelingen om van daaruit via impactanalyses en uitvoeringstoetsen de gevolgen en mogelijkheden in kaart te brengen voor de uitvoeringspraktijk van gemeenten. KING ondersteunt gemeenten met informatie, met standaarden, met concepten en met praktische ondersteuning. En KING voert grote delen van de Digitale Agenda 2020 van de VNG uit. KING is een B.V. zonder winstoogmerk met als enig aandeelhouder VNG Diensten.

Ambitie

De ambitie van KING is het faciliteren van gemeenten in de informatiesamenleving zodat gemeenten sneller, slimmer en beter kunnen inspelen op maatschappelijke vraagstukken en voldoen aan de verwachtingen van hun inwoners en ondernemers. Hierbij zet KING in op informatiegedreven sturing, het beschikbaar maken van informatie en informatiegedreven handelen.

Focus

 • KING werkt binnen de verenigingsstrategie van de VNG en in het bijzonder de Digitale Agenda 2020 en de lijn samen organiseren
 • KING duidt ontwikkelingen en ontzorgt en versterkt gemeenten op de volgende terreinen:
  • Informatiebeleid
  • Datagedreven werken
  • Informatietechnologie & innovatie
  • Informatiebeveiliging & privacy
  • Dienstverlening & bedrijfsvoering
  • Opdrachtgeverschap
 • KING verzamelt en duidt informatie voor gemeenten en brengt die in relatie tot hun beleidsdoelen
 • KING biedt op grond van informatieanalyse handelingsperspectieven
 • KING werkt voor en met gemeenten aan hun informatiemanagement

Dit doet KING zowel zelfstandig als vanuit een bijdrage aan specifieke (VNG)programma’s, zoals Digitale Agenda 2020, Omgevingswet, Operatie Basisregistratie Personen (BRP), Gemeentelijke Basisvoorzieningen Inkomen (GBI), etc.

Succes Bepalende factor     

KING ontzorgt, ondersteunt en versterkt gemeenten, vanuit het krachtenveld van samenleving, markt en overheid.

YouTube: 'De kracht van informatie'

Blogs

Directeur Larissa Zegveld schreef de afgelopen jaren verschillende blogs voor VNG Magazine en iBestuur. Lees de blogs voor iBestuur (pdf, 393 kb), en voor VNG Magazine de blogs uit 2014 (pdf, 679 kb), 2015 (pdf, 1 mb) en 2016 (pdf, 1,2 mb).

Agenda Over KING

Digitale Agenda 2020: Roadmap

Welke wettelijke, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen komen op uw gemeente af?

Bekijk het in de Roadmap.