U bent hier

Over KING

De kracht van informatie

We leven in een informatiesamenleving. Bij belangrijke beslissingen zoeken burgers en ondernemers naar de juiste informatie. Zij regelen hun zaken steeds meer zelf, ook omdat de rijksoverheid zich terugtrekt. Daarnaast wordt in de lokale democratie de verhouding tussen overheid, inwoners en ondernemers steeds gelijkwaardiger.

Het is belangrijk inwoners en ondernemers betrouwbaar, gericht en veilig te informeren; informatie is namelijk de grondstof voor dienstverlening. Met informatie kunnen gemeenten bovendien inwoners helpen te participeren in de samenleving. Kortom: met informatie tonen gemeenten hun waarde en betekenis voor de samenleving.

De rol van KING

Als onderdeel van de VNG ondersteunt KING gemeenten bij het verbeteren van hun informatievoorziening. Door gemeenten te helpen bij het leren van elkaar, maar ook door werkzaamheden te standaardiseren. KING ondersteunt gemeenten ook met informatiemanagement en de implementatie daarvan, met nieuwe dienstverleningsconcepten en met het beveiligen van informatie. KING volgt trends en ontwikkelingen om de gevolgen en mogelijkheden voor de uitvoeringspraktijk van gemeenten in kaart te brengen. Met deze werkwijze sluit KING aan bij het VNG-thema Samen Organiseren. Samen Organiseren houdt in dat gemeenten hun krachten bundelen om hun uitvoeringskracht te vergroten. Bijvoorbeeld door kostenbesparingen te realiseren of door de kwaliteit en toegankelijkheid van dienstverlening aan burgers en bedrijven te verhogen.

De ambitie van KING

De ambitie van KING is het faciliteren van gemeenten in de informatiesamenleving. Zodat gemeenten sneller, slimmer en beter kunnen inspelen op maatschappelijke vraagstukken en zodat zij kunnen voldoen aan de verwachtingen van hun inwoners en ondernemers.

 

YouTube: 'De kracht van informatie'

 

Digitale Agenda 2020: Roadmap

Welke wettelijke, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen komen op uw gemeente af?

Bekijk het in de Roadmap.